Książka

 

Polska książka o poliamorii

/2016-03-23/ Z uwagi na ogrom obowiązków oraz stan zdrowia – termin publikacji ulega przesunięciu

(tym samym termin publikacji – I kw. 2016 jest nieaktualny)

 

Od jakiegoś czasu byłem namawiany do napisania książki o poliamorii w Polsce, korespondencja z jedną z osób poliamorycznych (29 grudnia 2014 roku) sprowokowała mnie do podjęcia się tego, niełatwego (mam tego świadomość) zadania. Zdaję sobie sprawę, że w chwili obecnej powstaje prawdopodobnie kilka książek z tego zakresu, jednak na ile znane mi są założenia tych przedsięwzięć oraz ich autorki i autorzy. Nie będą się one stanowić konkurencji, a raczej będą się wzajemnie uzupełniać, poprzez przedstawienie zagadnień wielomiłości z innych perspektyw, z innych punktów widzenia.

 

Jak przedstawiana była dotychczas poliamoria w publikacjach prasowych, osoby które śledzą te zagadnienia, miały okazję się o tym przekonać. Choćby:

 

http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,9121

http://racjonalista.tv/bzdury-o-poliamorii-polemika/

 

Proszę o zgłaszanie się do mnie:

 

- osób poliamorycznych (będących w relacjach, ale też i poli-sigielki, poli-singli),

- osoby (w tym opisujące się jako monogamiczne), które zetknęły się ze zjawiskiem wielomiłości,

- ludzi stawiających w poliamorii swoje pierwsze kroki,

do wzięcia udziału w wywiadach. Jak też przekazania i udostępnienia tej informacji osobom potencjalnie zainteresowanym.

 

W zamyśle książka to cykl wywiadów/rozmów z osobami poliamorycznymi. Będzie to niepowtarzalna okazja przedstawienia swoich poglądów, opisów własnego życia, radości, ale i niepowodzeń, zmagań, obaw, chwil pięknych, motywacji, życiowych wyborów i postulatów. Nie szukam sensacji, a stworzenia możliwości pełnej, nieskrępowanej wypowiedzi. Osoby, które znają moje wcześniejsze wywiady, wiedzą, że pozostawiam moim rozmówcom, rozmówczyniom dużo przestrzeni i swobody, zapewniając prywatność, bezpieczeństwo i anonimowość. Dlatego też, występowanie osób w wywiadach pod ich prawdziwymi imionami, nazwiskami, będzie odbywać się na ich wyraźną prośbę. Wbrew nierzadkim oczekiwaniom wydawców właśnie te trzy sprawy uważam za niezwykle ważne. Dlatego już teraz zakładam, że te kwestie nie będą podlegały dyskusji i negocjacji z wydawnictwami, nawet jeśli spowoduje to brak możliwości publikacji (ważniejszy jest tu dla mnie komfort moich rozmówczyń, rozmówców). W takim przypadku książka ukaże się w ogólnodostępnej wersji elektronicznej. Dzięki tej niezależności chcę osiągnąć efekt swobodnych wypowiedzi, a co za tym idzie pełnego, rzetelnego przedstawienia osób poliamorycznych i ich życia w Polsce, bez upiększania, czy przedstawiania w krzywym zwierciadle. Rozmówczynie, rozmówcy będą mieli pełny wpływ na treść swoich wypowiedzi (pełna autoryzacja), a do momentu wydania książki również sprostowań, uzupełnień, czy wycofania z książki całości wywiadu.

 

Osoby zainteresowane udziałem, proszę o kontakt mailowy: g.andrzejczyk@wp.pl z dopiskiem „książka – Poliamoria w Polsce”.

 

Planowany termin publikacji to koniec roku 2015 lub pierwszy kwartał 2016. 

 

Pozdrawiam serdecznie

Grzegorz Andrzejczyk-Bruno

www.philianizm.pl

 

Warszawa, 31.12.2014 roku

 

P.S.

Korzystając z okazji Najlepsze Życzenia Noworoczne, dla Was – Osób Poliamorycznych i Waszych Bliskich!

 

 

   CNM  friendly <Copyrights © 2012 – philianizm.pl>