PHILIANIZM

 

Philianizm /wym.filianizm/ (ang.philianism) – (od gr. philia φιλíα)  termin określający praktykę pozostawania w relacjach przyjaźni – miłości przyjacielskiej (philia).

Cechą wspólną poszczególnych relacji w ramach philianizmu jest przyjaźń-miłość (philia). W swoich związkach przyjaciele kładą nacisk na:

- etykę wynikającą z przyjaźni,

- na trwałość relacji oraz  aktywność w pokonywaniu problemów (dążenie do tego, by były to relacje satysfakcjonujące),

- zachowanie, poszanowanie autonomii poszczególnych osób tworzących taką strukturę – sieci relacji – sieci przyjaciół,

- swobodę wchodzenia w nowe relacje z poszanowaniem już istniejących, przy zachowaniu jawności. Wynika to z ogólnych zasady przyjaźni, którymi są m.in. brak wyłączności, uczciwość i jawność.

 

Zarys znaczeniowy philianizmu i sam termin powstał w sierpniu 2009 roku – w czasie dyskusji grupy przyjaciół (autorzy terminu: Grzegorz Andzejczyk-Bruno i przyjaciele). "Philianizm" rok później zaistniał publicznie w czasie jednej z dyskusji na pierwszym, polskim  forum poświęconym poliamorii. 

"Między miłością (philia) a powszechną życzliwością (agape)..." – autor: Marcin Maria Bogusławski
cyt. "Wydaje się, że grecka philia jest określeniem i szerszym, i zdecydowanie mocniejszym od naszej przyjaźni [Sowa: 43]. Z jednej strony wskazuje na relacje łączące grupę ludzi, z drugiej opisuje także silną i intymną więź emocjonalną, jaka osoby te łączy. Odnosi się zatem do kręgu ludzi, którzy są nam drodzy i których uznajemy za swoich; jest wspólnotą doświadczenia, wspólnego spędzania czasu, wspólnych rozrywek i wspólnego roztrząsania problemów, jest przestrzenią altruzimu i troski o siebie, a także fascynacji pięknem, tak duchowym, jak i cielesnym [por. Sowa: 42, passim]. Philia nie jest tedy przeciwieństwem erosa, ale jego przedłużeniem i otwarciem. ***Przez eros proponuję rozumieć tutaj sferę zakochania, pożądania i namiętności. Pełni ona ważną, choć ambiwalentną rolę w życiu człowieka. Ambiwalencja ta wiąże się z faktem, że eros jest siłą potężną i gwałtowną; potrafi wstrząsnąć człowiekiem do tego stopnia, że prowadzi go do utraty samosterowności i moralnej autonomii. Człowiek, który pożąda, potrafi zaspokojeniu pożądania podporządkować wszystkie swoje decyzje, stając się zakładnikiem i niewolnikiem namiętności, podporządkowując się relacjom na wskorś egotycznym i interesownym. Eros potrafi być jednak także siłą wyzwalającą i twórczą, a dzieje się tak wtedy, gdy przenika go philia. Przez eros proponuję rozumieć tutaj sferę zakochania, pożądania i namiętności. Pełni ona ważną, choć ambiwalentną rolę w życiu człowieka. Ambiwalencja ta wiąże się z faktem, że eros jest siłą potężną i gwałtowną; potrafi wstrząsnąć człowiekiem do tego stopnia, że prowadzi go do utraty samosterowności i moralnej autonomii. Człowiek, który pożąda, potrafi zaspokojeniu pożądania podporządkować wszystkie swoje decyzje, stając się zakładnikiem i niewolnikiem namiętności, podporządkowując się relacjom na wskorś egotycznym i interesownym. Eros potrafi być jednak także siłą wyzwalającą i twórczą, a dzieje się tak wtedy, gdy przenika go philia. " [źródło]

 

 

 

Publikacje, w których pojawia się termin "philianizmu" (filianizmu):

 

"Czym jest poliamoria?"; autorka: Ewa Podsiadły- Natorska, Papilot.pl, 22.02.2015

 

„Wielomiłość”, autor: Tomasz Kozłowski [T.K.], „Fakty i mity” Nr 27 (748) 4-10 VII 2014r.

 

"Etyka wolnych związków", autor: Grzegorz Andrzejczyk-Bruno, www.racjonalista.pl, 07.02.2012

 

 

Grupa dyskusyjna – Pilianizm (Filianizm) – poświęcona szeroko rozumianemu zjawisku przyjaźni.

 

 

Philianizm.pl – poleca! 

 

"Pochwała przyjaźni", autor: Michał Herer, PWN, 06.02.2017 

 

"Trudne czasy dla przyjaźni", autor: Grzegorz Andrzejczyk-Bruno; Rzeczpospolita Wolnomularska, 05.02.2017

 

"Pochwała przyjaźni", autor: Michał Herer, Dwutygodnik.com, 01.2017 

 

TOK FM  13-11-2016 > Audycje > Godzina Filozofów, red. Michał Stawiszyński > Pochwała przyjaźni. Gościem był dr hab. Michał Herer

 

Polskie Radio|Dwójka  09-11-2016 > Audycje > Spotkania po zmroku, red. Barbara Schabowska> Przyjaźń poza rodziną, pracą i narodem. Gościem był dr hab. Michał Herer

 

„Męska przyjaźń”. Kilka uwag o kondycji męsko-męskich relacji we współczesnej kulturze Zachodu Bartek Lis Muzeum Współczesne, Wrocław, 2015  

 

"Związki przyjaźni", autor: Edward Abramowski, racjonalista.pl, 17.07.2014

 

Uczenie się w sytuacji przyjaźni w perspektywie andragogicznej, Anna Gutowska, Rocznik Androgogiczny, 2013  

 

 

<Copyrights © 2012 – philianizm.pl>