POLIAMORIA

 

 

Podstawowe informacje na temat poliamorii (wielomiłości) w języku polskim.

(ostatnia aktualizacja 12.02.2017)


 

1. Spis treści:

 

    1. Spis treści

    2. Literatura przedmiotu w języku polskim

    3. Zapisy filmowe i dźwiękowe z debat i wywiadów

    4. Publikacje prasowe i internetowe

    5. Teatr, film, poezja, literatura, muzyka

    6. Zazdrość

    7. Seks w poliamorii

    8. Symbole, strony i fora związane z poliamorią

    9. Badania i publikacje naukowe, w tym dla terapeutów

    10. Definicja

 

 

 

2. Literatura przedmiotu w języku polskim

 

BIBLIOTECZKA KONSENSUALNEJ NIEMONOGAMII

 

 

 

3. Zapisy filmowe i dziękowe z debat i wywiadów:

 

Zbiór linków do zapisów filmowych i dźwiękowych

 

 

 

4. Publikacje prasowe i internetowe

 

Zbiór publikacji

 

 

 

5. Teatr, film, poezja, literatura, muzyka inspirowane wielomiłością

 

Zbiór linków

 

 

6. Zazdrość

 

Zazdrość w poliamorii

 

 

 

7. Seks w poliamorii

 

Seks w poliamorii – zapis filmowy + komentarz do debaty

 

 

 

8. Symbole, strony i fora związane z poliamorią

 

Zbiór adresów

 

 

 

9. Badania, publikacje, polskie konferencje naukowe:

 

"Związek bez granic: poliamoria i inne relacje otwarte", Prowadząca: dr Katarzyna Grunt-Mejer, PGNiG Festival, "Łóżkoteka", 23-06-2016

 

"Konferencja Trzech sekcji 2015", Kraków, 16-18.10.2015

W dniach 16 – 18 października 2015 r. w Krakowie Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, we współpracy z Sekcją Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcją Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Katedrą Psychiatrii UJ CM organizuje doroczną konferencję, znaną w środowisku terapeutów jako „Trójkonferencja”.

Sesja V tematyczna, dr Katarzyna Grun-Mejer "Terapia Zwiąków Konsensualnie Niemonogamicznych" – streszczenie wystąpień

 

"Charakterystyka związków poliamorycznych i zasady ich funkcjonowania w polskich realiach" – autorka: Klaudia Pokładowska, praca magisterska, Wydz. Psychologii UJ, 2015

 

"VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Seksualność człowieka – Płciowe i seksualne różnorodności", Kraków, 09.05.2015

W ramach konferencji odbył się warsztat – "Poliamoria" – dr Katarzyna Grunt-Mejer

 

Wykład – "Poliamoria, czyli wielomiłość", mgr Barbara Borowiak, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański, aula 1.47, 14 kwietnia 2015

 

"Związki intymne i rodzinne konstruowane poza normą monogamii" – praca doktorska, Katarzyna Michalczak, Uniwersytet Warszawski - Instytut Stosowanych Nauk Społecznych;  lipiec 2014

 

"VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Seksualność człowieka – Seksualność kobiety w perspektywie społeczno-kulturowej", Kraków, 23.05.2014

W ramach konferencji odbył się warsztat – "Poliamoria" – dr Katarzyna Grunt-Mejer

 

Loewe, A., Oronowicz, W. (2014). Kobiety panseksualne i biseksualne a poliamoria. Materiał filmowy wykonany na potrzeby cyklu debat: „Kobieta Nieheteronormatywna”

 

"Od monogamii do poliamorii: społeczny odbiór związków niemononormatywnych", autorka: dr Katarzyna Grunt-Mejer, akademia.edu, 23-10-2014

 

‘SEXUALLY OPEN MARRIAGE’ – SPECYFIKA ZWIĄZKU, autorka: mgr Ewelina Baczkowska, Praca magisterska na kierunku Socjologia stosowana i  antropologia społeczna UW; Warszawa IX.2014

 

"Ideały a praktyka wyłączności seksualnej i emocjonalnej w związkach młodych dorosłych" , autorki: dr Katarzyna Grunt-Mejer, mgr Agata Kaźmierska, 2013

 

"Ile wolności w puszczalstwie? Negocjowalność dylematów w przewodnikach popoliamorii", Wiktor Dynarski, (published in "Poza monogamią", ISBN 978-83-7151-926-0, 2012) akademia.edu

 

„Consensual non-monogamy: Table for more than two, please”, autorzy: Amy Moors, William Chopik, Robin Edelstein & Terri Conley, The inquisitive Mind – Magazine issue 6_2014 (issue 21),

 

 

Dla terapeutów poly-friendly:

 

 "Co psycholog  powinien wiedzieć o poliamorii", autorzy: Geri Weitzman, Joy Davidson, Robert A. Phillips Jr.; ncsfreedom.org; 2010; tłumaczenie: Agnieszka Ewa Łyś; 12.02.2017 

 

"Terapia osób w związkach konsensualnie niemonogamicznych", dr Katarzyna Grunt-Mejer, academia.edu, 2014

 

"Polyamory & Non-Monogamy- link do tekstu ze strony "LifeWorks – Psychotherapy Center"

link do Broszury - dostępnej na stronie "LifeWorks – Psychotherapy Center"

 

 

 

Badania i publikacje naukowe dotyczące poliamorii: http://www.academia.edu/People/Polyamory

 

 

10. Definicja

 

Poliamoria – "to praktyka, chęć lub akceptacja zaangażowania w związek miłosny z więcej niż jedną osobą w tym samym czasie, za zgodą i wiedzą wszystkich tworzących dany związek osób." [Źródło Wikipedia – wersja polskojęzycznej definicji istniejąca do 12-10-2014 roku; link do dyskusji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja:Poliamoria] Moim zdaniem ta wersja definicji powinna być przywrócona, uzasadnienie poniżej (Dyskusja).

 

Uwagi do zmian jakich dokonano w polskiej wersji Wikipedii po 11.10.2014 i uzasadnienie niektórych moich zastrzeżeń znaleźć można w dyskusji do artykułu "poliamoria" http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja:Poliamoria

 

Uzasadnienie do akceptowanej przeze mnie definicji poliamorii i cech jakimi wielomiłość powinna się charakteryzować, zawarłem m.in. w tym, napisanym w 2012 roku tekście – "Poliamoria inaczej wieloMiłość"autor: Grzegorz Andrzejczyk-Bruno, www.racjonalista.pl, 02-12-2012

 

 

Dyskusja

 

Czym jest poliamoria?

(Warszawa, 01.10.2012) – ostatnia aktualizacja 19-11-2014, autor: Grzegorz Andrzejczyk-Bruno

 

W literaturze naukowej poświęconej temu tematowi –  poliamoria lokowana jest w większym zbiorze – konsensualnej nie-monogamii (consensual non-monogamy CNM) i odróżniana od innych form CNM takich jak m.in.: swinging, czy otwarte związki. Dlatego chcąc poznać ten temat – temat poliamorii, ograniczanie się do np. polskich publikacji prasowych/internetowych – nie pozwoli na dostatecznie dobre jej poznanie i zrozumienie! Są one w większości mierne merytorycznie i moim zdaniem nie ulegnie to zmianie w ciągu najbliższych lat.

Zacznę od słów przypisywanych Sokratesowi – "ustalcie co dane słowo znaczy a przestaniecie się kłócić". Funkcjonuje wiele definicji poliamorii, choćby taka – pojawia się najczęściej w dyskusjach, jakie prowadzę  na jej temat:

"Poliamoria – to praktyka, chęć lub akceptacja zaangażowania w związek miłosny z więcej niż jedną osobą w tym samym czasie, za zgodą wiedzą wszystkich tworzących dany związek osób."

[Źródło Wikipedia.pl – wersja definicji polskojęzyczna istniejąca do 12-10-2014 roku]

 

i jej angielskojęzyczny odpowiednik:

 

"Polyamory (from Greek πολύ poly, "many, several", and Latin amor, "love") is the practice, desire, or acceptance of having more than one intimate relationship at a time with the knowledge and consent of everyone involved. It is distinct from swinging (which emphasizes sex with others as merely recreational) and may or may not include polysexuality (attraction towards multiple genders and/or sexes).[2][3][4]"

[Źródło Wikipedia.en]

 

Termin ten pojawia się również w przetłumaczonych i wydanych w 2012 i 2013 roku w Polsce książkach:

Poliamoria – (często w skrócie poli) nowe słowo, które w ostatnich latach zyskało ogromną popularność. Podoba nam się, gdyż w przeciwieństwie do niemonogamii nie sugeruje, że monogamia jest normą. Z drugiej strony znaczenie tego słowa wciąż jest nie do końca jasne – niektórzy twierdzą, że poliamoria obejmuje wszystkie formy relacji seksualnych inne niż monogamia, podczas gdy inni uważają, że to wyłącznie te relacje, w których ludzi łączy zaangażowanie uczuciowe. Takie rozumienie wyklucza na przykład swingowanie i przygodne kontakty seksualne.”  [Źródło – "Puszczalscy z zasadami... " Autorki: Dossie Easton, Janet W. Hardy; Wydawinictwo "Czarna Owca"]

 

określenia Poliamoria  używam, żeby opisać cały wachlarz stylów kochania (lovestyles), jakie wyrastają ze zrozumienia, że przepływu miłości nie można wymusić, ani nakazać jej, by nie płynęła, dokąd chce. Jeśli pozwolimy jej rozkwitać, miłość często obejmuje więcej niż jedną osobę.  Jednak moim zdaniem poliamoria ma więcej wspólnego z wewnętrzną zgodą na to, by uczucie rozwijało się bez oczekiwań czy żądań, niż z liczbą osób w nie zaangażowanych.”  [Źródło – "Poliamoria" Autorka: Deborah Anapol; Wydawinictwo "Czarna Owca"]

 

"Pikanterii definicyjnej" dodają dwie współistniejące definicje w The Oxford Dictionaries: 1) Polyamory – the philosophy or state of being in love or romantically involved with more than one person at the same time. [Źródło]   2) Polyamory – the practice of engaging in multiple sexual relationships with the consent of all the people involved. [Źródło]

Moim zdaniem "podwójna", niejasna definicja poliamorii jaką spotykamy w "Puszczalskich z zasadami..." jaki i w The Oxford Dictionaris wprowadziły niepotrzebny zamęt, odnoszę wrażenie, że ich twórczyniom, twórcom zabrakło innego określenia, które opisywały by etyczne, odpowiedzialne i konsensualne formy niemonogami – takim terminem jest konsensualna niemonogamia (ang. consensual non-monogamy CNM) – za tą tezą przemawiają m.in.:

1. fakt, że ksiązka "Puszczalscy z zasadami.." nieszczęśliwie i moim zdaniem błędnie określana jako "biblia poliamorii" poświęcona jest szerszemu spektrum relacji niemonogamicznych (wystarczy choćby uważnie przeczytać jej cały(!) tytuł – "The Ethical Slut: A Guide to Infinite Sexual Possibilities (ISBN 1-890159-01-8) is an English non-fiction book written by Dossie Easton and Janet Hardy (given as pseudonym Catherine A. Liszt for the book's first edition). The book discusses consensual non-monogamy as a lifestyle, and provides practical guidance on how such long-term relationships work and are put into practice."  [Żródło Wikipedia.en]

2. poniższa publikacja, którą znalazłem w słowniku na jednej z najpopularniejszych, poświęconej poliamorii stronie internetowej "More Than Two" -  ukazuje m.in. niejasności w rozumieniu terminu poliamoria, ale i intencje jego twórczyni:

 

"In 1992, when the editors of the Oxford English Dictionary contacted Morning Glory Zell to ask for a formal definition and background of the word; part of her response was "The two essential ingredients of the concept of "polyamory" are "more than one" and "loving." That is, it is expected that the people in such relationships have a loving emotional bond, are involved in each other's lives multi-dimensionally, and care for each other. This term is not intended to apply to merely casual recreational sex, anonymous orgies, one-night stands, pick-ups, prostitution, "cheating," serial monogamy, or the popular definition of swinging as "mate-swapping" parties." [Żródło]

 

Jako twórców terminu poliamoria podaje się Morning Glory i Oberona Zell, wg autorki miało to miejsce pod koniec lat 80-tych XX w. [Źródła: 1) "Poliamoria" Autorka: Deborah Anapol; Wydawnictwo "Czarna Owca" 2)„Influence of the Science Fiction Writings of Robert A. Heinlein on Polyamory”, By Serolynne, March 21, 2005]

 

Warto zwrócić uwagę, że definicja poliamorii na stronie Merriam-Webster.com to "Polyamory definition: the state or practice of having more than one open romantic relationship at a time " [Źródło]

 

Osobom zainteresowanym polecam też inne słowniki:

 

http://www.worldwidewords.org/turnsofphrase/tp-pol1.htm

 

http://www.definitions.net/definition/polyamory

 

http://dictionary.reference.com/browse/polyamory?s=t

 

https://www.wordnik.com/words/polyamory

 

http://www.yourdictionary.com/polyamory#americanheritage

 

 

 

Ciekawą wydaje mi się analiza tych zagadnień autorstwa Christiana Klesse:

 

"Notions of Love in Polyamory—Elements in a Discourse on Multiple Loving", autor: Christian Klesse, http://www.soclabo.org "Labolatorium" No 2 (2011),

cyt."Conclusion.Love is central to the definition of polyamory. Polyamory presents a distinctive discourse on love in the late 20th and early 21st centuries. The discourse of poly love is constructed around a range of themes and values, an analysis of which can help us to understand the kinds of emotionality and intimacy which are envisioned by poly advocates and practitioners. ..." [Źródło j.w.]

 

 

Dalej termin "poliamoria" – przewija się w artykułach i wywiadach z osobami, które poliamorią zajmują się od wielu już lat a często stanowi ona ich praktykę życiową:

 

"What is Polyamory?  The word means "many loves" – having more than one loving person in your life at the same time. It has also been called responsible non-monogamy. It is not about having affairs or cheating on the people you love; everything is in the open and mutually agreed on, there are no secrets or lies. Polyamory is about loving people in a committed, ethical and consensual way.[Źródło – http://www.polyamoryonline.org/faqs.html]

 

"I'm continually amazed both by the ingenuity, courage, and vulnerability of people who have made their own bodies and hearts the center for an inquiry into the true nature of love and by the persistent self-deception, lack of integrity, and callousness others justify by calling what they are doing polyamory."[Żródło: Psychology Today "Love Without Limits" Reports from the relationship frontier by Deborah Anapol, Ph.D.]

 

Wywiad z dr Deborah Anapol dotyczący poliamorii

 

Bardzo ciekawe w tym kontekście są wypowiedzi Wendy O Matic – której koncepcja związków określana jak "Radical Love" jest w wielu punktach zbieżna z ideami poliamorii i dobrze je tłumaczy:

1) "Loving openly and freely in this day and age, whether you are straight or queer, is a political act. Put together your own vision of an ideal relationship, re-sculpt your own belief system, redefine the potential of a friendship, imagine a thousand ways to make love to yourself and to anyone you care about..." [Żródło: REDEFINING OUR RELATIONSHIPS]

2) Wywiad z Wendy O Matik   – "Radical Love"

 

Jakie jest obecnie postrzegane znaczenie słowa "poliamoria"  w Polsce ukazuje publikacja Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego:

hasło "poliamoria" – «tworzenie związków miłosnych z więcej niż jedną osobą» stan na 04.04.2016

[źródło – http://nowewyrazy.uw.edu.pl/haslo/poliamoria.html]

 

Wikisłownik> hasło "poliamoria" – «zaangażowanie w związek miłosny z więcej niż jedną osobą jednocześnie, za zgodą i wiedzą wszystkich osób tworzących dany związek» stan na 04.04.2016

[źródło – https://pl.wiktionary.org/wiki/poliamoria]

 

Dalej wypowiedź dr Katarzyny Grunt-Mejer (doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii, badaczka psychologicznych determinant i konsekwencji konsensualnej niemonogamii. Pracująca w Katedrze Seksuologii Poradnictwa i Resocjalizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego.) [Źródło]

"Poliamoria może być rozumiana jako rodzaj związku, w którym więcej niż dwie osoby deklarują miłość do siebie, jak też jako motywacja do uczestnictwa w takiej wielostronnej relacji. Jak nazwa sama wskazuje, chodzi o miłość. Seks zazwyczaj jest – ale nie musi być – częścią tych relacji." [Źródło: "Miłość, seks i zazdrość w związku wieloosobowym", autorka Iza Jąderek, Foch.pl, 03-10-2014

 

Poliamorysta – "osoba będąca w poliamorycznym związku miłosnym", Jan Burzyński, http://nowewyrazy.uw.edu.pl/haslo/poliamorysta.html?pdf=1 , 22-12-2014

 


 

Poliamoria – podsumowanie

 

Czym jest poliamoria? Skłaniam się ku następującej definicji – "to praktyka, chęć lub akceptacja zaangażowania w związek miłosny z więcej niż jedną osobą w tym samym czasie, za zgodą i wiedzą wszystkich tworzących dany związek osób."/żródło Wikipedia – wersja polskojęzycznej definicji istniejąca do 12-10-2014 roku/. Korespondencja i dyskusje z poliamorystami z wielu krajów nie tylko europejskich – wskazują, że używając terminu  "poliamoria" (polyamory) osoby poliamoryczne za jego fundament uznają miłość (nie seks a miłość!). Dlatego łączenie takich terminów jak "sex addiction" (seksoholizm) lub / i "hypersexual disorder"(nadpobudliwość seksualna)  z poliamorią uważam za nadużycie i wyraz nieznajomości terminu "poliamoria" lub wyraz patologizowania nowych zjawisk społecznych, czy polifobii*. Te terminy dotyczą ludzi niezależnie(!) od ich orientacji/preferencji relacyjnej, zatem osób: monogamicznych, singli i osób niemonogamicznych (termin szerszy od poliamorii). Jak powszechnie jest wiadomym – seks i miłość to dwie różne sprawy – choć często występują łącznie. Wiadomo również, że możliwa jest miłość bez seksu jak i seks bez miłości – dlatego nie powinno się tych terminów zlewać w jeden. Seks nie jest warunkiem ani koniecznym ani wystarczającym, by określać coś jako poliamoryczne. Związkiem poliamorycznym, będzie związek miłosny bez seksu, natomiast nie będzie nim związek gdzie występuje seks, ale gdzie nie występuje miłość. Nie chcę przez to powiedzieć, że seks wyklucza poliamorię a jedynie to, że seks jest w przypadku poliamorii drugorzędny. Doceniam trud osób starających się zdjąć ze sfery seksualnej odium m.in. "grzesznej, złej i zepsutej". Przez seks można naprawdę pięknie wyrażać miłość, nie mniej czynienie z seksu jedynego, czy głównego języka do wyrażanie miłości – uważam za jej zubażanie. Gdyby było inaczej odbierało by to prawo, czy możliwość do kochania, czy wyrażania miłości tym, którzy nie uprawiają seksu z osobami, które kochają. Czy też w ogóle nie uprawiają seksu – takie stawianie spraw uważam za absurdalne, bo człowiek to coś więcej niż jego seksualność. Natomiast rozszerzanie znaczenia słowa „poliamoria” na całą konsensualną nie-monogamię (CNM), co dość często czynione jest w prasie popularnej, uważam za niewłaściwe i w mojej ocenie sprzeczne choćby z intencjami twórców tego terminu.

*polifobia – jest dla mnie wyrazem irracjonalnej niechęci i takiego lęku wobec osób poliamorycznych, nieufności i wrogości wobec nich.

Bycie osobą poliamoryczną oznacza dla mnie otwartą postawę wobec miłości, gdzie nieistotna jest liczba osób, które się nią obdarza, przez które jest się nią obdarzanym – istotna jest miłość (nie seks, czy namiętność z niego wynikająca). Otwartość dotyczy również możliwość kochania przez osoby, które się kocha innych ludzi. Poliamoria nie wynika z żadnej znanej mi religii – nie jest z nią związana (nie powinna być przez żadną zawłaszczana tym bardziej, że wśród osób poliamorycznych są m.in. ateiści i agnostycy). Dotyczy to również światopoglądu – osoby poliamoryczne nie posiadają jakiegoś określonego – jednego światopoglądu. Nie mniej poliamoria może być częścią światopoglądu (częścią zespołu poglądów) konkretnych osób poliamorycznych. Światopoglądu rozumianego jako postawa myślowa – zespół poglądów (sądów) na temat świata w tym na relacje międzyludzkie.

Warto też zwrócić uwagę, że słowa: poliamoria, poliamorysta/poliamorystaka, osoba poliamoryczna bywają nadużywane. A dzieje się tak np. z powodu nieznajomości terminów m.in. z zakresu konsesnsualnej niemonogamii (otwarte związki, swinging, poligamia...), ignorancji, czy też w celu maskowania zachowań, które z poliamorią nie mają nic wspólnego – stąd pojawienie się terminu – polyfakes.


Podsumowanie (2009-2015): "Nie samą miłością i seksem żyje człowiek"!, autor: Grzegorz Andrzejczyk-Bruno, Philianizm.pl, 15.08.2015

 

 Statystyka popularności słowa  "poliamoria" wg Google

 

[autor tekstu: Grzegorz Andrzejczyk-Bruno]

[Uwaga – tekst nie może być kopiowany i publikowany w całości lub części bez zgody jego autora]

 

<Copyrights © 2012 – philianizm.pl