Grzegorz Iniewicz


Grzegorz Iniewicz -€“ doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy. Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Psychoterapeuta w Oddziale Klinicznym Klinik Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Współpracownik Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Prowadzi również prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Krakowie. Autor prac z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii, etiologii zaburzeń emocjonalnych, psychologii LGB. Współredaktor książek: „Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej”, „Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia”, „Wprowadzenie do Psychologii LGB”. Autor książki: "Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych. W poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroniących". Prowadzi terapię indywidualną i partnerską z osobami LGB i pozostającymi w związkach niemonogamicznych, a także superwizje indywidualne i grupowe.

http://www.psychologia.uj.edu.pl/index.php/site/pracownik/grzegorz_iniewicz

 

<Copyrights © 2012 – philianizm.pl>