Izabela Jąderek

 

Psycholog seksuolog, edukatorka seksualna, polsko-angielski trener umiejętności psychospołecznych, wykładowca akademicki.

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku psychologia kliniczna, gdzie kontynuuję studia w celu uzyskania tytułu Doktora, jak również absolwentka seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Edukację seksualną ukończyłam w Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego, a Instytut Edukacji Społecznej i National Open College w Wielkiej Brytanii certyfikują moje kompetencje trenerskie.

Od kilku lat współpracuję z organizacjami pozarządowymi (Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego, Fundacja Trans-Fuzja, Stowarzyszenie Akceptacja), zajmującymi się upowszechnianiem wiedzy o znaczeniu seksualności, a także pomocą i wszechstronnym wspieraniem osób narażonych na wykluczenia społeczne. Działam na rzecz promowania zdrowia seksualnego, przygotowuję programy z zakresu edukacji seksualnej, prowadzę zajęcia z tego obszaru z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami, przygotowuję warsztaty z rozwoju własnej seksualności, prowadzę wykłady oraz szkolenia.

Na co dzień zajmuję się pracą – indywidualną i grupową – nad problemami w relacjach, w bliskich związkach i w funkcjonowaniu psychoseksualnym. Pomagam w problemach związanych z tożsamością płciową (transpłciowość), orientacją seksualną (coming out, dyskryminacja, brak akceptacji własnej orientacji), relacjami niemonogamicznymi (np. poliamoria), zazdrością, zdradą, dysfunkcjami seksualnymi, brakiem satysfakcji ze sfery seksualnej. Pomagam poradzić sobie z poczuciem niskiej wartości, długotrwałym stresem, lękiem, zaburzeniami nastroju, brakiem motywacji, mobbingiem. Towarzyszę w "odnajdywaniu siebie"

 

kontak: izabela.jaderek@gmail.com

strona internetowa: http://www.izabelajaderek.pl

 

<Copyrights © 2012 – philianizm.pl>