Agnieszka Ewa Łyś

Doktorantka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, projekt jej pracy doktorskiej dotyczy mitów i stereotypów na temat przemocy seksualnej. Współpracowała z Grupią Edukatorów Seksualnych "Ponton".

 

kontakt: agnieszka.e.lys@gmail.com