Marta Kosińska

    

http://www.beztabu.org/strona.php?id=475

http://martakosinska.wordpress.com/

m.kosinska@beztabu.org 

tel. 508-118-459

 

Pracuję w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Brief Solution Focused Therapy), ukończyłam podstawowe i zaawansowane szkolenie w tym zakresie, obecnie jestem w trakcie  procesu certyfikacji na specjalistkę BSFT.
  • Pracuję Poradni Zdrowia Psychoseksualnego BezTabu w Gdańsku, gdzie zajmuję się terapią indywidualną, partnerską i rodzinną, prowadzę szkolenia i warsztaty. Wraz z zespołem Poradni w roku 2012 zostałam uhonorowana Europejską Nagrodą Tolerancji za (już piąty rok) afirmatywnej pracy z osobami LGBTQ oraz działania aktywistyczno-edukacyjne na tym polu.
  • Jestem absolwentką Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończyłam z wyróżnieniem. W dziedzinie seksuologii kształciłam się też na kursach doskonalących w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
  • Ukończyłam psychologię kliniczną na Uniwersytecie Gdańskim oraz wszystkie kursy na UG z zakresu seksuologii, także w dziedzinie poradnictwa dla osób homo- i biseksualnych.
  • Ponadto, w poradnictwie oraz terapii wykorzystuję doświadczenie, które zdobyłam podczas kursu €œEfektywne zarządzanie konfliktem€œ, w szczególności umiejętność Komunikacji Bez Przemocy (NVC). W oparciu o ten model pracuję ze zgłaszającymi się do Poradni parami, triadami itd. oraz rodzinami, co sprzyja budowaniu porozumienia nawet pomiędzy osobami, które są ze sobą w konflikcie.
  • Jestem edukatorką seksualną i równościową, aktywną zwolenniczką teorii Queer i wyczerpującej edukacji seksualnej. W zakresie praw człowieka i nowoczesnych metod edukacji kształciłam się na szkoleniach w Norwegii, Szwecji, Francji, Hiszpanii, na Słowenii, Słowacji oraz w Niemczech. Ukończyłam także szkolenia krajowe dotyczące równości płci i problematyki molestowania seksualnego.
  • Oprócz pracy w Poradni BezTabu, spędziłam kilkaset godzin na poradnictwie w Centrum Interwencji Kryzysowej, przebyłam rok nieobligatoryjnego stażu na oddziale kobiecym Kliniki Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych Akademii Medycznej w Gdańsku oraz dwuletnią praktykę w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z kryzysami psychicznymi.

W swojej pracy łączę bogatą wiedzę seksuologiczną, doświadczenie w dziedzinie LGBTQ i umiejętności zdobyte w poradnictwie oraz terapii.

 

<Copyrights © 2012 – philianizm.pl>